Stemmingswisselingen bij kinderen

Kinderen bekijken hun omgeving heel anders dan volwassenen en ervaren hier dan ook andere gevoelens bij. Daarom worden stemmingswisselingen bij kinderen vaak niet als een stoornis beschouwd. Psychologen beweren zelfs dat het hebben van stemmingswisselingen als kind een normaal onderdeel is van het opgroeien. In sommige gevallen zijn de stemmingswisselingen echter extreem en variërend van een manie tot een depressie. In zo’n geval kan het natuurlijk wel zorgen baren.

Als een kind plotselinge gedragsveranderingen vertoont of lange tijd last heeft van stemmingswisselingen, heeft het kind last van een bipolaire stoornis bij kinderen of COBPD. Het kind ervaart dan een extreem opgewekte en neerwaartse stemming en de gemoedsschommeling gebeurt meestal meerdere keren per dag op een cyclische manier. Meestal heeft het kind ‘s morgens zeer weinig energie en een neerwaarts gevoel en ‘s avonds zeer veel energie en een opgewekt gevoel.

Kinderen met COBPD hebben een grote kans om in andere bipolaire gemoedstoestanden te raken. Ze kunnen ook passief of gewelddadig worden en soms kunnen ze zelfs allebei de gedragingen vertonen. Dit soort stemmingswisselingen is vaak erfelijk van aard.

Er moet echter wel op worden gewezen dat het feit dat een kind aan stemmingswisselingen lijdt, niet betekent dat hij of zij ook aan een stoornis lijdt. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Het belangrijkste is de omgeving waarin het kind wordt opgevoed, omdat dat een vitale rol speelt in de geestelijke gezondheid van het kind. Ook moeten kinderen tijdens de periode dat ze opgroeien de juiste voeding krijgen, omdat een tekort aan vitaminen of mineralen kan leiden tot een onbalans in de stemming of de energieniveaus van het kind kan verminderen. Als het kind zichzelf lelijk en niet de moeite waard vindt, kan dit het kind bovendien depressief maken en vooral wanneer het kind in gezelschap van andere kinderen is tot emotionele problemen leiden.

Als het kind te weinig slaapt, kan dat ook stemmingswisselingen bij het kind veroorzaken. Het kind zal lusteloos en prikkelbaar worden. De geestelijke gezondheid van een kind is rechtstreeks verbonden met de manier waarop een kind denkt en reageert. Dus als het kind opgroeit in een ongelukkig gezin, moeilijke ouders heeft of een probleem heeft op school, zal dat een temperament bij het kind veroorzaken.

Als jouw kind last heeft van extreme buien, kun je het beste een specialist raadplegen. Emotioneel worden of bepaalde buien hebben, is geen ziekte en daarom kan dat ook niet worden genezen. Het kan alleen wel onder controle worden gehouden.

Klik hier voor psycholoog en therapie in Maastricht

https://www.depsycholoog.nl/maastricht/